O Fundacji LATAWIEC

Jesteśmy aby pomagać

Celem Fundacji LATAWIEC jest pomoc osobom ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnym i ich rodzinom. 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
– prowadzenie Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej LATAWIEC w Majscowej k. Jasła;
– inicjowanie i organizowanie terapii, wypoczynku, wyjazdów rodzinnych, sportu dla osób w spektrum i ich rodzin; 
– popularyzowanie w lokalnej społeczności wiedzy i akceptacji dla osób z autyzmem;
– organizowanie konferencji, spotkań z terapeutami oraz specjalistami z dziedziny autyzmu, wydawanie poradników, informatorów i broszur dotyczących autyzmu; 
– szkolenie rodziców, terapeutów, kadry pedagogicznej;
– prowadzenie grupy wsparcia;
– organizowanie i włączanie się w kampanie społecznościowe; 
– promowanie i organizowanie wolontariatu; 
– utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, ośrodkami terapeutycznymi; 
– zbieranie funduszy poprzez pozyskiwanie darowizn, dotacji i innych form wsparcia, zbiórki pieniężne i rzeczowe.

Struktura Fundacji

Zarząd

Anna Barzyk

Prezes Fundacji LATAWIEC
Dyrektor Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej LATAWIEC

Rada fundacji

Gabriela Sypień

Członek Rady Fundacji

Ewelina Fijałka

Członek Rady Fundacji

Zespół

Gabriela Sypień

PEDAGOG SPECJALNY
Trener 1 stopnia zajęć marki Sensoplastyka®

Aneta Maziarz

PEDAGOG SPECJALNY
LOGOPEDA

Dorota Mężyk

PSYCHOLOG

Maciej Ochałek

TERAPEUTA SI
FIZJOTERAPEUTA

Zobacz jak pomagamy

Scroll to Top