O nas


Fundacja LATAWIEC została założona w 2017 roku przez rodziców chłopca z autyzmem z myślą o jego przyszłości, jak również innych dzieci zmagających się z tym problemem i ich rodzin. Zgodnie z celem statutowym , misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Jesteśmy organizacją pro bono stawiającą sobie za główny cel pozyskiwanie środków na utworzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej, jak również organizowanie zajęć grupowych i indywidualnych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców, promowanie wiedzy na temat autyzmu. Chcemy stworzyć miejsce, w którym każde dziecko ma szanse być kimś ważnym i wyjątkowym , aby specjalne potrzeby dzieci były szanowane a rodzice znaleźli zrozumienie , pomoc i wsparcie.

Celem nadrzędnym Szkoły, będzie przygotowanie dzieci do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.


Struktura Fundacji :

Zarząd:
Prezes Fundacji – Anna Barzyk-Mijal

Rada Fundacji:
Przewodniczący Rady – Maria Fijałkiewicz
Członek Rady – Ewelina Fijałka